Σχολές
Chief Instructor
Dai sifu Emin Boztepe

Greece Instructors
  • Thessaloniki 

    Sihing Kostas Ganotis

     Sije Aliki Pagoni


*Το σύστημα EBMAS αντιπροσωπεύεται σε 40 χώρες παγκοσμίως
Για εύρεση σχολών του εξωτερικού παρακαλούμε επισκεφθείτε την κεντρική ιστοσελίδα www.ebmas.net